UJU avgir innstilling til forbundsstyret i Norsk Filatelistforbund i en rekke saker, herunder spesialreglement og juryer for utstillinger i Norge, oppnevning av medlemmer i FIP`s spesialkommisjoner, og oppnevning/ nominering av kommisjonærer og dommere ved nordiske og internasjonale utstillinger.

UJU arbeider med oversetting og oppdatering av internasjonale utstillingsreglementer og retningslinjer for bedømmelse og nødvendige endringer i gjeldene norske reglementer.

UJU vedlikeholder forbundets register over utstillere, og ved hvert årsskifte blir det utarbeidet en oversikt over utstillingsvirksomheten i det foregående år. Det blir også laget en oversikt til klubbene over deres utstillere med resultater.

UJU fører register over norske dommere og deres kompetanse, og utarbeider ”UJU`s dommerrapport” til forbundsstyret hvert år. UJU har også ansvar for å holde jurykurs.

UJU sine medlemmer er for perioden 2019-2021 er:

NAVN                                  ADRESSE                                                  

Slettebø, Hallvard           Theodor Dahlsgt. 23

Formann                           4024 Stavanger

                                            mob:    414 08 960

[email protected]

Atle Fossmark                 Postboks 158

Sekretær,                          4096 Randaberg                           

                                           mob.:   934 66 154

                                           [email protected]

Ivar Sundsbø               Birger Olivers vei 16 B

                                         1176 Oslo

                                         mob.:   415 45 304

                                         [email protected]

Bjørn A. Schøyen        Pb. 1, Høybråten

                                        1005  OSLO

                                        mob.:   901 24 690

[email protected]

 Frank Gilberg               Pb. 199

President NF                  1601  Fredrikstad

Forbundsstyret              mob.:   916 63 558

                                          [email protected]

De 4 første er valgt og blant Dommerkollegiets medlemmer.

Frank Gilberg –  er med som Forbundspresident