Lokale klubb- og propagandautstillinger

Arrangeres vanligvis av en enkelt frimer­keklubb. Formålet er først og fremst propaganda for hobbyen. Ofte uten bedøm­ming. Varierende omfang, fra ganske små og opp mot 100 rammeflater.

Regionale utstillinger

Arrangeres av en enkelt frimerkeklubb eller flere klubber i samarbeid. Åpen for deltagere i en region, som vanligvis består av minst tre fylker. Omfatter som oftest ca. 100-200 rammer.

Nasjonale utstillinger

Arrangeres hvert eller annet hvert år av Norsk Filatelistfor­bund, med en eller flere frimerkeklubber som teknisk arrangør. Omfatter som of­test 500-1000 rammer. 

Nordiske utstillinger

Arrangeres som oftest hvert år – på omgang mellom de nor­diske land. Deltagerne kommer stort sett fra de nordiske land, men det er også åpnet for utenlandske deltagere som samler nordiske områder. Bedømming på internasjonalt nivå. 

Kontinentale utstillinger

Deltagelse fra et helt kontinent. I Europa er det det euro­peiske filatelistforbundet FEPA som er ansvarlig for disse.

Internasjonale utstillinger

Deltagelse fra hele verden. Det internasjonale filatelist­forbundet FIP er ansvarlig. Reglene er stort sett de samme for kontinentale og internasjonale utstillinger.