Eldre utgaver av NFT

Her finner du alle utgaver av Norsk Filatelistisk Tidsskrift fra 1942 t.o.m. 2013 Mye god og spennende historie for noen og enhver.

Fra starten og fram til og med nr. 5/1997 var det gjennomgående paginering hvert år fra nr. 1 og til det siste nummer hvert år. Fra og med nr. 6/1997 er det kun paginering for hvert nummer. Dette betyr at fram til og med nr. 5/1997 er henvisningen gjort med to tall, år/sidenummer, for eksempel 96/178 som er en artikkel om stempel på krigsmerker. Fra og med nr. 6/1997 er alle henvisninger gjort med tre tall år/nr./side, for eksempel 97/8/99 som er en artikkel om norsk helpost. NB. Sidene 99-108 forkommer både i 1952 nr 5 og nr 6/7. Ved henvisning til disse sidene er satt I eller II etter sidetallet

Komplett innholdsfortegnelse for 1942 – 2015 kan sees her.

For 2011 og utover så kommer innholdsfortegnelse sammen med årgangen som velges under:

Innholdsfortegnelser:

NFT 1942-2015 Last ned PDF
NFT 2014 Last ned PDF
NFT 2015 Last ned PDF
NFT 2016 Last ned PDF
NFT 2017 Last ned PDF
NFT 2018 Last ned PDF
NFT 2019 Last ned PDF

Velg hvilken årgang du ønsker å se fra listen under: