Samlermarked – småannonser 

Vi ønsker liv på websida, og som et ledd i arbeidet med å få fram dette – så har vi etablert et “Samlermarked” hvor man kan sette inn småannonser for kjøp, salg og bytte. Dette er ikke et sted hvor kommersielle aktører skal reklamere for sine tilbud – det er kun for samlerne. Norsk Filatelistforbund har intet ansvar mht den virksomhet som følger på bakgrunn av en annonse. Det er et forhold mellom annonsør og publikum. Men dersom det viser seg at annonsene misbrukes på ulike måter, vil vi ta tak i saken og evt. utestenge vedkommende annonsør. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum om evt misbruk. Når annonsen har ligget inne i 14 dager. blir den fjernet. Vi er interessert i at “Samleremrkedet” inneholder “ferskvare”. Det er derfor viktig å sjekke ut NFs nettside med jevne mellomrom.

Teksten til en småannonse kan sendes til:

[email protected]

Nettredaktøren kan fritt forkaste en annonsetekst dersom den strider mot intensjonen med “Samlermarkedet”. Det gis plass til en kort tekst samt navn, adresse og evt epostadresse og telefonnummer. En normal annonse holder seg innenfor 8-10 linjer i en rubrikk.