Årets utgave av Filatelistisk Årbok er nå kommet for salg. Som tidligere inneholder den artikler av varig verdi fra klubbtidsskrifter, utstillingskataloger og artikler som bare har ligget ute på internett. En nyskreven artikkel om innskuddstempler fra Postsparebanken er ikke publisert tidligere. Med oversikt over alle særstempler fra 2019 portotaktene og arktopper trykket på utgivelsene fra dette året.

Minneblokk nr 36 er viet til Fredsjubiléet og konvoifarten.

Forbundsklubbene har fått tilbud om årbøkene så sjekk med egen klubb om du får kjøpt den der.

Prisen er kr 150,- + porto (kr 50 innen Norge) for årboken.

Medlemmer av Norsk Filatelistforbund kan kjøpe boken for kr 150 portofritt ved innbetaling til kontonr: 6034.05.43885

Bestillinger blir effektuert fortløpende.

Vi har fortsatt noen få eksemplarer av Filatelistisk Årbok 2019 som kan bestilles for kr 150 inkludert porto.

Ved spørsmål send en epost til [email protected] eller et brev til Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.