OLE GEORG NORDLI

Reklamepostkort har vært utgitt tidlig på 1900 tallet for å reklamere for bedriften selv eller bedriftens produkter. Reklamekort utgis også i dag – ofte iform av gratis kort som ikke sendes i posten, men deles ut som reklame. Jeg viser her et utplukk fra min samling av reklamepost kort fra Trondheim . Viser her reklame for kino, banker, fabrikker, hoteller, kafeer, forretninger etc