KARL-ERIK L. OLSEN

Eksponatet viser en billedlig reise i Nord-Troms gjennom postkort utgitt omkring år 1900. Turen beskriver kjente steder, næringer og andre virksomheter som var viktige for området på denne tiden. Mange av kortene viser bilder fra kjente fotografer som Wilse og Lindahl, og er utgitt av lokale utgivere i svært små opplag. Tekstingen er på engelsk, da samlingen har vært stilt ut bl a på FEPA-utstillingen “Finlandia 2017”.