Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Stroma

Stroma ligger sør for Orknøyene i Skottland. Øya er ca 3800 da, og høyeste «fjell» er 52 meter. Som navnet tyder på så har også norske vikinger hatt tilhold her, og navnet kommer av  det norske  «Straumøy»

Det har vært stor bosetting på Stroma, fra nesten 400 i 1901 til 12 i 1961. De siste «innfødt» flyttet året etter, og da fyret på øya ble automatisert i 1967 flyttet også fyrvokterne med familier fra Stroma, og for første gang på nesten 1000 år var øy ubebodd. I dag er det ingen fastboende på øya. Men øya er fortsatt i bruk som beite for tallrike sauer.  Men som bilde nedenfor viser, er det meste av husene på øya i ruiner.

Stroma ligger utsatt for vær og vind, og ble det for mye vær, så var øya ofte isolert fra fastlandet i flere dager. Dette var nok en av grunnen til at øya ble fraflyttet. Mange av de som bodde på Stroma fikk seg jobb på Dounrey, og atomkraftverket der. Selv om det ble bygd en liten havn med moloer så førte ikke dette til at folk ble værende.  At det var dyrt å opprettholde offentlig infrastruktur på Stroma kan illustreres av at da det var postkontor på øya.

Dette ble opprettet i 1879, og posttransport til fastlandet, og landsbyen Huna. En beregning fra 1950 tallet fra det engelske postverk viste at det kostet 1 shilling og 2 pence pr brev sendt fra Stroma med porto 2 ½ pence! Postkontoret ble da av forståelige grunner nedlagt i 1958. Da var det under 100 fastboende tilbake på øya.

En artig sak er det at i 1960 hadde et amerikansk tv program øya som 1. premie i et «quiz» program. Senere samme år ble øya solgt til en anonym kjøper. Øya har fin natur, et rikt dyreliv, mange fornminner og ruiner etter det samfunnet som hadde vært. Slik at utover på 1960 tallet ble det arrangert turer for turister til øya fra Huna. De første frimerkene ble utgitt i 1962, for å dekke utgiftene til transport av post fra øya av de mange turistene som besøkte øya på dagsturer. Slik at det er tydelig at eieren (og båttransportøren) hadde hørt hva som ble gjort på andre øyer med mye besøk av turister. Som f.eks Pabay. I dag er det daglige turer fra Huna i sommersesongen som blir utført av Mr J. Simpson, som nå eier øya. Det er mange turister besøker øya på dagsbesøk, og turene blir reklamert for på nettsidene til turistbyrået for Skottland. På bilde ser vi «havnen» på øya med båter som blir brukt til/fra øya

Frimerkeutgavene:

Som nevnt ovenfor ble de første frimerkene fra Stroma utgitt i 1962. Den første utgaven ble utgitt 31. desember 1962 (Litt utenfor turistsesongen kanskje?) Som for andre lokalutgaver så ble merkene påsatt på baksiden av konvolutten, mens forsiden ble korrekt frankert med engelske porto. For Stroma sin del så var det et kraftig uvær denne dagen, slik at transport til Huna ikke var mulig før 5. januar 1963. Forsendelsene ble, som vist nedenfor påført et gummistempel «Delayed by Storm». Pussig nok finnes slike stempler også påført forsendelser fra andre småøyer med lokale frimerker.

 

Den første utgaven hadde som vist tre verdier og et miniark.  Miniarket ble kun utgitt utagget, mens øvrige merker ble utgitt både tagget og utagget.

Motivene er greie nok, men det er tydelig at det er innlagt et «frieri» til samlere av Europa-frimerker. Stroma selvfølgelig har dette på sin første utgaven.

 

Den neste utgaven fra øya ble utgitt 21. september 1963, og hadde motiv av fisker som finnes ved øya. Hhv makrell, flyndre og torsk. Tre merker og et miniark. Utgitt både tagget/utagget, miniarket kun utagget. Og selvfølgelig med påtrykk «Europa 1963»

Dessuten ble det utgitt senere samme år,  den 14. november et «de luxe» miniark med de tre utgitte merkene, utagget. Neste utgav kom 16. september 1964. Fire merker og miniark som foregående utgaver, med motiv av fugler som finnes på øya. Dessuten et miniark, utagget med alle merkene. I 1964 var det Olympiske leker i Tokyo, og dette ble selvfølgelig markert på Stroma gjennom et overtrykk på et av miniarkene med fugler. Overtrykket med «TOKYO 1964» og de olympiske ringene.

På «fugleutgaven» er det at jeg i min vesle «Stroma» samling kommer nærmest det som kan kalles bruksbrev.

Som det går fram av konvolutten ovenfor så er det stemplet på Stroma 9. oktober 1964.  Merkene ble som kjent utgitt 16. september 1964. Forsiden på konvolutten vises nedfor, korrekt frankert som rekommandert brev til utlandet, her Vest-Tyskland. Og påsatt rek. etikett fra Huna.  Vanlig kort sendt fra turister osv fra øya har jeg ikke sett, og det er kanskje grunn til å stille spørsmål om det virkelig var en posttransport fra øya og til fastlandet, eller om det meste ble ordnet fra Huna.

 

Men merkeutgivelsene fortsatte. Neste utgave, merker og miniark osv, hadde motiv med blomster fra øya. Det er nå tydelig at opplagstallene for utgavene har vært for stor, for i 1967 er det gjenbruk av første utgave, men overtrykk i rødt «1967» og senere samme år blir blomsterutgaven overtrykket i forbindelse med Churchill sin død.  Fra 1968 er det tydeligvis blitt innledet et samarbeid med «Postmesteren» på øya Pabay, for utgivelsene fra de to øyene blir like i motiv og verdier, kun navnene er ulike.  Utgivelsene nå er fisker, OL, hunder og katter, med og uten diverse overtrykk.

Men for de andre småøyene med lokale merker tok også grådigheten overhånd for utgiverne av merkene fra Stroma. Det ble for mange og spekulative utgaver. Populariteten til merkene som samlerverdige gikk kraftig ned.Siste utgave fra Stroma kom i 1988 og var et forsøk på å vende tilbake til basisen, med lokale motiv. Det ble med en serie på fire merker som det viste med båten som da ble brukt til transport til og fra øya. Slik at tallet på ulike merker da blir 184. (+ evt utaggede utgaver) Om merkene har vært i «postal bruk» som betaling for transport av kort og brev til fastlandet og Huna? Svært usikker på dette, siden brukskort mv er så vanskelige å finne.  Samlerverdige? Ja det er de, særlig de merkene med lokale motiv. Det finnes også egne klubber for samler av disse lokalmerkene, både i England og USA. Og for enkelte utgaver er prisene overraskende høye.

Kilder: Wikipedia, Local Stamp Catalogue, Frimerkeillustrasjoner: Min vesle samling fra Stroma.

Odd Arve Kvinnesland