Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Stoltenbergs brev

Herr Kaptein Emil Stoltenberg, Gefangenennummer 1489 Z. Oflag XXI / C. / Z Grune – b/Lissa, Wartheland, Deutschland. Brev til Jens Stoltenbergs bestefar, mens han satt i tysk fangeskap i Polen.

Brevet er påskrevet «Kriegsgefangenenpost», maskinstemplet OSLO Br. 26.10.43 |12-16. og med tekst: BRUK FRONTKJEMPER FRIMERKET. Videre påført et stort sirkelrundt sensurstempel i rød farge med tekst: XXI A /Geprüft 7 ved ankomst fangeleiren.

Bak er notert avsender: Jens Stoltenberg, Cam. Colletts veg 5 III, Oslo, Norwegen.

Hele brevet kan du se på slutten av artikkelen. 

 

FANGELEIREN
Grune bei Lissa – eller OFLAG XXI C/Z – var en leir som lå i LEZNSO i dagens Polen kun noen få kilometer øst for den gamle Tysk/Polske grensen. Hit kom det 343 norske offiserer den 16. september 1943. To dager senere kom også de norske offiserene som siden februar 1942 hadde vært i Schokken til denne nye leiren. En del andre norske fanger fra konsentrasjonsleirer etc. fikk også sin status endret til krigsfanger og ble transportert til Grune bei Lissa.

Totalt var det således 479 norske menn i leiren etter hvert. Gjennomsnittsalderen på fangene var for øvrig 45,6 år.

Leiren var rektangulær og bestod av 12 fangebrakker, en kjøkkenbrakke, en badebrakke (vaskehus er vel en bedre betegnelse) og en latrine.

Maten i leiren var elendig, men takket være Røde Kors pakker som «veteranene» fra Schokken hadde tatt med seg fra denne leiren, var det ikke noen direkte hungersnød. Innholdet i disse pakkene ble i god norsk ånd selvsagt delt med de andre fangene som nettopp var ankommet fra Norge.

Oppholdet i denne leiren ble heldigvis av kort varighet og alt 7. desember 1943 ble leiren forlatt og fangene forflyttet med tog til Schildberg. Selve togreisen tok for øvrig 4-5 timer, og de ankom sin nye leir på natten 8. desember 1943.

 

STOLTENBERG FAMILIEN
Nå er det vel allerede noen som lurer på hvem disse Stoltenberg-ene er? Å jo, de er ganske riktig i familie med vår tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Mottakeren av brevet – Emil Stoltenberg - er hans bestefar eller far til Thorvald Stoltenberg (d.y.) om dere vil, og avsenderen er bror til Emil – Jens Stoltenberg.

Jeg skal forsøke å nøste litt opp i familieforholdene og tar det hele litt tilbake i tid. Jeg velger da å starte med Thorvald Heyerdahl Stoltenberg født i Tønsberg 25. august 1861 som den yngste av 4 barn. Hans far Jens Roll Stoltenberg (født i 1825) døde samme år som Thorvald ble født av nervefeber. Han etterlot seg da hustru Nicoline Mølbach Stoltenberg og 4 små barn. De bodde da i Kristiania.

Gertha og Thorvald Stoltenberg

Tragisk nok dør også Nicoline kun 6 år senere og de 4 umyndige barna blir etterhvert overført til Drøbaks overformynderi. Den 3. februar 1868 blir en herr A.G. Samuelsen oppnevnt som verge. Han var skipsreder, konsul, ordfører og en av Drøbaks mektigste menn. Han var alt gift og hadde endog alt 10 egne barn før han altså også overtok 4 fosterbarn.

Samuelsen ble betegnet som en streng og temmelig konservativ mann som blant annet var sterk motstander av at jenter skulle ta noen utdannelse utover folkeskolen, men han eide et stort hus slik at barna nok bodde meget bra etter den tids standard.

Thorvald Stoltenberg bodde 10-12 år i Drøbak, men alle spor etter han forsvinner i 1880. Det viser seg dog at han da dro til Frankrike og søker lykken i Cognac. Da Thorvald Stoltenberg (d.y.) i 2012 reiste til Frankrike for å følge i sin bestefars forspor traff han Kim Hartmann etterkommer etter en nordmann som slo seg opp i konjakk-industrien på 1800-tallet. Han kunne fortelle at han hadde funnet spor etter hans bestefar blant firmaets arkiver, blant annet et foto som viste en skandinavisk herreklubb hvor mellom annet Thorvald Stoltenberg (d.e.) var med. Han kunne også vise frem en liste over ansatte i konjakkhuset Planet hvor navnet T.H. Stoltenberg forekom.

Thorvald Stoltenberg (d.e.) ble senere ansatt i konjakkhuset Planet som «Commis Negociant» og representerte selskapet og solgte konjakk til andre land. Dette firmaet er i dag videreført i et av de store konjakkhusene, nemlig Camus.

Men omsider vender Thorvald (d.e.) nesen hjemover igjen og i 1890, 29 år gammel, befinner han seg igjen i Kristiania som vinagent.

Bedriften A/S Richthausen med «Kalle» i funksjon. Dette var leirens hemmelige ølbryggeri som selvsagt ble mektigt populært. Mannen med pipe midt på tegningen er EMIL STOLTENBERG. (Tatt fra boken: I Tysk Krigsfangenskap - som utkom på Gyldendal forlag i 1950

I denne bransjen hadde for øvrig mange av hans slektninger drevet før han. Hans onkel solgte tobakk, vin og brennevin på Stortorget. Og fadderfamilien hans drev i samme bransje i Skippergaten, og i Stortorvet 2 drev også hans far Jens Roll Stoltenberg i samme bransje. En far Thorvald Stoltenberg (d.e.) for øvrig aldri kjente.

Men Thorvald Stoltenberg (d.e.) fikk det tøffere i sin nye bransje enn sine forgjengere.

Avholdsbevegelsen var alt på fremmarsj på denne tiden og alt i 1894 kom det restriksjoner på salg av brennevin. Forretningen gikk derfor dårlig og i en ligningsprotokoll fra 1890-årene står Torvald Heyerdahl Stoltenberg, agent – oppført men en formue på kr. 0,-.

På denne tiden møter han imidlertid Gertha fra østkanten av byen. Hun kom nok fra elendige kår, og vokste opp i Lakkegaten. Hennes bestefar slakter Fischer drev et slakteri der, og de bodde 15 personer og mange husdyr under samme tak. Sanitærforholdene var elendige og Sunnhetskommisjonen var kvass i sine uttalelser om stedet.

Gertha fikk imidlertid jobb som sekretær – 18 år gammel - hos en L. Th. Bjerke som var jurist og som i sin portofølge hadde mange som drev i vin og spritbransjen.

Og her møttes nok således Gertha og Thorvald under et av hans besøk hos sin jurist. Og de gifter seg i 1898. Gertha var en tøff dame som nok var preget av sin vanskelige barndom og oppvekst – noe hun for øvrig aldri snakket om. Hun hadde et hissig gemytt, var frittalende og hadde et fargerikt språk og bannet gjerne. Disse to som altså var besteforeldre til Thorvald Stoltenberg (d.y.) og oldeforeldre til Jens Stoltenberg, kom således fra høyst ulike samfunnsklasser.

De slo seg ned i Pilestredet 13, et typisk borgerlig vestkantmiljø og temmelig fjernt fra slakterihuset på østkanten hvor Gertha trådte sine barnesko.

De får etter hvert to sønner Theodor Emil (født 24/8-1900) og Jens (som jeg ikke har funnet fødselsåret til). Og det er nettopp deres sønn Theodor Emil Stoltenberg som er mottaker av brevet jeg startet denne fortellingen med. Og avsender er altså deres andre sønn Jens Stoltenberg.

 

EMIL STOLTENBERG
Sønnen Theodor Emil Stoltenberg brukte kun sitt andre fornavn Emil til vanlig. Han var for øvrig selger hos Freia Sjokoladefabrikk, men også offiser i det norske forsvaret. Under krigen med grad av kaptein, men senere som major.

For å fatte meg i korthet så giftet han seg med Ingeborg Andersen (født i 1904) og de bosatte seg på Frogner. Ingeborg var for øvrig en begavet pianist Og så vidt jeg vet fikk de kun to barn, nemlig Thorvald Stoltenberg (d.y.) og hans søster Ingeborg.
Og siden Emil Stoltenberg var norsk offiser var han også blant dem som tyskerne arresterte 18.8.1943
Han havnet da i tysk fangenskap og satt foruten i Grune bei Lissa også i leirene Schildberg – hvor han satt i Richthaus – og til sist i Luckenwalde frem til freden.

Jeg skal ikke gå videre inn på hans liv og lagnad, men kort fortelle at han levde helt frem til 13. oktober 1998. Han kone Ingeborg døde for øvrig i 1992.

Som alt sagt bodde familien på Frogner noe også foreldrene til Emil gjorde. Besteforeldre tok således del i oppveksten til sine barnebarn, særlig i den tiden Emil satt i tysk fangenskap, noe også Thorvald Stoltenberg (d.y.) har fortalt om i flere tv-program. Blant annet har han flere ganger vært inne på at han har vært ivrig kaninoppdretter, og nettopp kaniner er også nevnt i brevet som Jens Stoltenberg sendt til sin bror Emil 24. oktober 1943.

Han sier forresten også at foreldrene Gertha og Thorvald onsdag 27/10 (1943) har vært gift i 45 år. Ellers taler egentlig teksten i brev for seg selv slik at jeg rett og slett gjengir det i sin helhet. Hvem de andre personene som nevnes i brevet er, er jeg ikke helt sikkert på, og det kan også være at det er brukt noen «kallenavn». Men de som nevnes er Molla, Bessa som fyller 8 år og tante Alfhild + det jeg oppfatter som kaninene som Thorvald (d.y.) mater og steller, nemlig Mari og Pelle.

Og på tampen av brevet er det i tillegg til underskriften til «din Jens» også påført – med ulike skrifter: «En Kjærlig Hilsen fra Mor» og videre: «Hjertelig Hilsen fra Far».

Med andre ord personlige hilsener fra de som var besteforeldre til Thorvald Stoltenberg (d.y.) og oldeforeldrene til vår eks. statsminister Jens Stoltenberg.

Et meget artig brev som jeg er glad for å kunne innlemme i min samling. Brevet fnnes i sin helhet på sidene 10 og 11.

Kilder:
Brev fra egen samling.
Wikipedia – Emil Stoltenberg og Thorvald Heyerdahl Stoltenberg
http://www.startsiden.no/sok/?q=tid+og+rom%2C+stolteberg&lr=

 Av Geir Lunde, hentet fra Karmøy Frimerkeklubbs medlemsblad "Seilsluppen Restaurationen"