Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Man tar det man har til frimerketrykking.

Det baltiske landet Latvia har en spennende frimerkehistorie. Landet var først en del av det russiske keiserriket fram til 1. verdenskrig, og da ble russiske frimerke mv brukt. Under 1. verdenskrig ble landet erobret av Tyskland, og da ble tyske frimerker  og helsaker med overtrykk «Ober Ost» (Oberbefehlshaber Ost) brukt. Så diverse nødutgaver på både tyske og russiske frimerker. Slik at før Lativa utgav egne frimerker som selvstendig nasjon i 1918 er det mye spennende som kan knyttes til Latvia!

Den 18 november 1918 ble Latvia sin uavhengighet erklært. Situasjonen i landet var svært uryddig, som blir for mye å komme inn på her.

 De første to frimerkene som det uavhengige Lativa ble utgitt 18. desember 1918 hadde ikke tagger, og var trykt på baksiden av tyske militærkart!  Som finnes i fin og grovtegnet utgave. På utgaver fra 1919 er både skrivepapir og sigarettpapir brukt ved trykking slik at det Latviske postverket var kreative når det gjaldt å utnytte ressursene. Det var nok ikke så enkelt å få tak i nødvendig papir til frimerkeutgivelser rett etter 1. verdenskrig i et land hvor det nok var mangel på det meste, og deler av landet var mer eller mindre okkupert. Senere fulgte noen utgaver som ble utgitt på mer «normalt papir».

Først frimerke som ble trykket og utgitt på papir av uferdige pengesedler var 1 rubel verdien (Michel 35, AFA 37) i serien som ble utgitt i anledning et år dagen for uavhengigheten.  Serien var på tre merker. (Michel 33-35, AFA 35-37). Serien ble utgitt 18. mars 1920.

Så fulgte 24. mars 1920 en utgave på to merker (Michel 40-41, AFA 42-43) som ble utgitt i forbindelse med innlemming av området «Lettgallen» i Latvia. Disse ble kun trykket på papiret til en uferdig 10 mark seddelutgave, her er det også  ulike tykkelse på «seddel papiret». 1. september 1920 kom neste utgave (Michel nr. 51-54, AFA 54-57, a, b og c) en utgave med tilleggsverdi til inntekt for Røde Kors. Med verdiene 20 kopek (+10), 40 (+15), 50 (+20) og 1 rubel (+1) Disse finnes med tagging 11 ½ og utagget. Alle ble trykket på ark av pengesedler! Sedlene hadde brun, grønn, blå og rød farge. (Fig. 1).

Teksten på sedlene på baksiden kan leses oppover eller nedover. Senere fulgte flere provisorier på disse merkene, som da også var trykket på samme papir. Slik at her er det muligheter for å sette sammen merkene å få hele sedler på «baksiden», i ulike vinkler!

Litt om de tre sedlene som er brukt. Den med rødt papir, se merke nr. 3 i illustrasjonen er trykket på 10 rubel sedler som opprinnelig ble/skulle utgis av «Riga Soldat og Arbeiderråd». Som «nødsedler» i den noe kaotiske tiden. Det var nå revolusjonstid i Russland, i tillegg var hele Latvia okkupert av Tyskland. Men etter Tyskland sitt nederlag i 1. verdenskrig i 1918, gikk latviske kommunister med støtte av den «nye» Røde Arme fra Russland til angrep og drev de tyske styrkene ut av Latvia i slutten av desember 1918.  De «røde» erobret Riga 3. januar 1919, slik at det var de nye

«rådene» som ble dannet av bolsjevikene som pengesedlene ble laget til.

Så litt om de to sedlene som jeg er så heldig å ha «hele»: Seddelen i blå farge ble utgitt med samme formål som den første. Uferdige 5 rubel seddel.

Den siste seddelen er ferdig trykket på en side, og i verdien 10 mark.  (fig. 4) Denne ble utgitt for bruk i den «Vestlige frigjøringshær». Dette var en hær som var dannet av tyske tropper og frivillige, ikke kommunistiske, styrker fra Latvia og Russland, og som også skulle ha betaling i form av «nødsedler». Denne hæren erobret Riga 22. mai  1919, og gjorde slutt på terrorstyret til bolsjevikene.  Nedenfor er for og «baksiden» (med frimerkene)

Senere i 1920 ble det inngått fredsavtale mellom Lativa og Russland, og den nye republikkens grenser ble trukket opp. Men det er en annen historie.Så kanskje et nytt samleområde: Å sette sammen sedler som du finner på baksiden av utgavene fra Latvia? Lykke til!  

Kilder: Illustrasjoner fra min vesle samling Latvia.  AFA- Østkatalog, diverse nettsider med info, «Lettland. Die Briefmarken in Rubel-Währung 1918-1922» av Hofmann.

Av Odd Arve Kvinnesland