Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Fritt og frankert

Fig. 1

Bak denne overskriften skjuler det seg en historie om et portofritt brevkort som ble frankert.   Først veldig kort om offentlig portofrihet, slik dette artet seg frem til 1926.  Fra postvesenet ble innført, var det Kongen og hans familie, samt de som på hans vegne styrte landet, som hadde portofrihet.  Etter hvert este adgangen til portofrihet ut til det meste som hadde med offentlig tjeneste å gjøre.  Så bestemte man å oppheve portofrihets-ordningen og innføre tjenestemerker i stedet, med virkning fra 1.1.1926.  Adgangen til bruk av tjenestemerker var likevel langt mer begrenset enn til portofrihetens omfang.

Vi går tilbake til det vi egentlig skulle snakke om.  Dette er et brevkort som Norges Land­brukshøiskole (som det het den gangen) hadde fått tilvirket for sin avdeling for gårdsbruk, og det er brukt i 1919, fig. 1.  NLH var jo en statlig institusjon og hadde derfor portofrihet.  Slike kort var påtrykt ordet Portofrit, og under det skulle en dertil bemyndiget person attestere. 

 

Fig 2.

På fig. 2 ser vi at Portofrit er overstrøket, og at der under er skrevet:  Betalt.  Videre er det påsatt et 10 øres frimerke, NK 100, og kortet er stemplet LANDBRUKSHØISKOLEN  I  AAS 23 X 19.  Man hadde jo eget postkontor og stempel, må vite, men hadde da hatt det i bare ett års tid.

Så hvorfor har et portofritt brevkort blitt frankert?  Den vanligste grunnen var at man fort­satte å bruke av sitt lager av kort etter utgangen av 1925.  Det er jo ikke saken her.  Her står vi nok overfor et tilfelle av privat bruk av et offisielt kort.  Arnt Dolven var naturligvis klar over at i så fall måtte kortet frankeres, enten han nå hadde attestasjonsrett eller ikke.  Jeg kjenner ett annet tilfelle av slik frankering, der en sogneprest i 1906 brukte et portofritt btevkort til å bestille minnemynter til eget formål.

Til slutt nevnes at NLH fikk tilvirket portofrie kort også til andre avdelinger.  I hvert fall kjenner jeg et kort fra "Meieriafdelingen", brukt i 1905.

av Tore Haga