Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Et særdeles vanlig brevkort

En dag i januar mottok jeg fra min klubb en oversikt over møtene i første halvår. Her var det omtenksomt lagt ved nedenstående kort som presang til en gammel helpostsamler. La gå at dette trolig kan ha vært Norges vanligste helpostkort, og at bruksmåten trolig er den vanligste for dette nummeret i helpostkatalogen. Det var likevel noe ved kortet som kalte på offentliggjøring og omtale, selv om det meste er kjent for posthistorikere og for Oslo Filatelistklubbs medlemmer.

Kortet - katalogisert som BK 32 - var opprinnelig BK 25, pålydende 6 øre, som var brevkortporto til Danmark og Sverige. Pga. portoendringer ble det lite brukt, og storparten av opplaget ble i juni 1888 overtrykt med 3 øre for bruk til lokalporto som ble innført f.o.m. 1.7. samme år. Kristiania Filatelist-Klub, som var stiftet to år tidligere, må ha kjøpt uhorvelige mengder av dette kortet og øste det ut igjen i mange år med møtevarsler til medlemmene, etter hvert med varierende grad av oppfrankering. Det tidligste jeg har med innkalling til møte i KFK, er stemplet i 1899. Jeg antar at møteplanen som regel var meddelt medlemmene tidligere, og at disse kortene tjente mest som melding om programmet og i hvert fall en påminnelse, omtrent som når vi nå får dette pr. epost i forkant av møtene. Dette kortet er stemplet 31.III.1922, og møtet var allerede tre dager senere. Det var forøvrig ikke bare BK 32 som ble brukt slik. Flere andre brevkort fra helpostkatalogen finnes med meldinger til KFKs og senere OFKs medlemmer, før OFK fikk seg egne brevkort. Sistnevnte faller inn under betegnelsen privat helpost.

Kortets adressat fortjener en viss omtale. Det ser jo ganske pussig ut - overretssakfører Imm. Var, chef for statens meglerkontrol osv. Internettsøk på Immanuel Var brakte meg til Hvem er Hvem 1934. Der kan man se at han ikke var født Var, men Andersen, og at han var døpt Anders Kristian Immanuel. Da blir det ikke fullt så eksotisk. Han var jurist og praktiserte i en årrekke som sakfører (overrettssakfører var det som i dag heter advokat). Sjef for Statens meglerkontroll ble han 40 år gammel i 1919, og syv år senere ble han byrettsdommer i Stavanger.

På den tid dette kortet ble sendt, var ordningen med lokalporto opphevet, og alminnelig brevkortporto var 10 øre. At det er en trykksak, påstemplet Tryksaker, hadde i den perioden ingen betydning for portoen. Her kan innskytes at dersom man før 1912 ville bruke helpostbrevkort som trykksaker, måtte benevnelsen Brevkort strykes ut. Fra 1912 var slik utstryking ikke påkrevd, så sant brevkortet ellers tilfredsstilte kravene til trykksaker. En liten morsomhet er at dette kortet er oppfrankert med bl.a. NK 117, som var kommet ut 30 dager tidligere, og som herr Henrik Dethloff ifølge programmet skulle kommentere under møtet. Henrik Dethloff og Justus Andersen, som også er nevnt i programmet, var to fremstående medlemmer av KFK, og disse navnene støter man gjerne på i både klubbens og norsk filatelis historie.

Ifølge eventyret går det an å koke suppe på en spiker. Hvor velsmakende den blir, vil avhenge av tilsetningene. Lignende synspunkter kan nok gjøres gjeldende for en artikkel om BK 32 fra Kristiania Filatelist-Klub med historiske data som tilsetninger.

Av Tore Haga.

Kilder:

- Egen samling.

- Erling Johan Aune og Kristian Aune: Norske innenrikske portotakster & gebyrer 1877-1995.

- T. Soot-Ryen: Katalog over Norges Helpost 1872-1972, utgitt av Oslo Filatelistklubb.

- Hvem er Hvem 1934.