Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Et fargerikt følgebrev

En pakkepostsamling vil som regel inneholde mye morsomt og dekorativt.  Det dokumentet som her skal omtales, liker jeg så godt at jeg har det som skjermbilde på både PC og mobiltelefon.

Nevnte dokument er altså et følgebrev fra Tsjekkoslovakia til Norge våren 1940.  Avsender er Janyska & Cie. SA, som åpenbart drev i hattebransjen, og mottaker er Th. C. Holm & Søn, Hatte- og Luefabrik.  Man kan nok smile av feilskriften Tuefabrik, men det er ikke så greit med et språk man ikke har peiling på.  Det kan være mye rart å se også fra norske avsendere til utlandet.

Ikke bare er følgebrevet særlig fargerikt pga. all rødfargen.  Det har dessuten en historie å fortelle.  Et særtrekk er at det gjelder for to pakker.  Fra avsenderstedet er det påført to etiketter, nr. 433 og 434, og i Oslo er det påstemplet mottaksnummer 919 og 920.  Trolig er antallet grunnen til at følgebrevet er utstyrt med to frankeringsavtrykk og dermed blitt ekstra fargerikt.    Muligens av samme grunn har Oslo Tollsted satt to avtrykk av sitt røde stempel.  Nede mot venstre finner man vektrubrikken, og der ser man at det er plass for tre pakker.  Verdenspostforeningen hadde, allerede fra før århundreskiftet, gjennom sin pakkepostkonvensjon tillatt inntil tre pakker sendt med ett følgebrev.  Jeg unnlater å gå inn på detaljene, som forøvrig har variert gjennom tiden.  Ofte ser man på internasjonale følgebrev fra kontinentet en slik tredelt vektrubrikk.

Deler av Tsjekkoslovakia var jo på denne tid okkupert av Tyskland, og derfor er Böhmen und Mähren, alias Cechy a Morava (som for en stor del tilsvarer dagens Tsjekkia, mens Slovakia på den tid var egen republikk styrt av tyskvennlige nazister) så fremtredende i frankeringsavtrykket.  Videre er tollstempelet nede til venstre delvis tyskspråklig, foruten at transittstempelet Praha 7 også har teksten Prag 7.  Avsenderpoststedet Krasno nad Becvou, som later til å ligge i byen Valasske Mezirici øst i dagens Tsjekkia, har imidlertid unngått språklig fortysking.  Med stemplene kan vi følge sendingen via Praha, Dresden (på baksiden), Flensburg, skipsstempelet Kristiansand-Hirtshals A, til ankomst i Oslo -5 IV 40, 16 dager etter avsendelse.  Det tok tre dager før tollvesenet satte sitt stempel på følgebrevet, og samme dag stemplet Posten at pakken kunne utleveres, -8 IV 40.  Dagen før den tyske invasjonen av Norge!

Den beskrevne kronologien etter ankomst Norge kan synes å bli spolert av at mottaker har datert sitt mottak 5. april, se utsnitt av baksiden.  Hvis det er riktig, er det vanskelig å forklare hvorfor tollstempel og "kan utleveres" er datert 8. april.  Men det kan jo være at mottaker blingset på datoen.

Av Tore Haga