Verdens første frimerke med skiløpermotiv.

Ungarn gav 8. april 1924 ut verdens første frimerke av en skiløper. Men da den amerikanske Scott-katalogen for noen år siden skrev at ski-merket og resten av den ungarske sportsserien, ble jeg interessert i historien om det berømte frimerket.

Scott plasserte frimerke-serien fra 1924 under kapitlet «semi-postals» der de fører opp alle frimerker som er utgitt med støtteverdi for en eller annen sak. Vår norske serie OL-merker fra 1952 er bokført av Scott som «semipostals» men er selvsagt postale objekter likevel. Den ungarske serien i 1924 ble solgt for det dobbelte av hva frimerkene kostet og inntek-ten gikk til idrettsarbeidet i Ungarn. Denne støttesatsen som tillegg er trykket bak på hvert frimerke. Da serien dukket opp på mange uadresserte brev med alle tenkelige

særstempler knyttet til idrettsarrangementer i 1924, men uten å vært brukt postalt, skrev Scottkatalogen som den gjorde. Utagget variant av verdens første skifrimerke. Ungarn 8. april 1924. Det første frimerke av en skiløper av Halvor Kleppen Olympiaposten 2012 – 1 Side 2 Den tyske Michelkatalogen har ikke denne håpløse kategoriseringen med «semipo-stals». De har heller ingen merknad til den postale verdien av serien. De kan derimot for-telle at serien hadde kort levetid, bare ut 1924. Grunnen var at Ungarn året etter skiftet

valuta fra Korunas, eller kroner om du vil, og til Filler, og sportsserien har verdier fra 100 til 2500 Korunas. For mitt vedkommende ble det en utfordring å finne serien, eller aller helst enkelt-merker fra den, brukt som «normal» porto i den perioden på vel 7 måneder serien var postalt i bruk. Det viste seg vanskelig men slett ikke umulig. For hvert femte objekt med «laget» frankering jeg fant, har det dukket opp rene og pene filatelistiske og gode posthistoriske objekter. Jeg har delt noen av objektene med dere på disse sidene i Olympiaposten, og en dag har jeg kanskje nok til en en-rammes historie om emnet. Det hører med til historien om det første frimerket av en skiløper, at motivet er en kar i flott Telemarkssving. At det skulle gå 28 år før Norge fikk sitt første sports-frimerke av en skiløper, blir et paradoks, når vi vet at Norge var landet som tok initiativet til organisert

internasjonal skiløping alt i 1910. OL-frimerket av Thorleif Scheldrup fra 1952 er det første sportsfrimerket av en skiløper i Norge, for de militære skiløperne Dette er et «laget» objekt av Ungarnserien . Særstemplet i forbindelse med 50-års jubileet til det ungarske idretts-forbund et 6. mai 1924. Olympiaposten 2012 – 1 Side 3 på frimerket fra Skottland i London-serien bedriver ikke idrett, men militær trening. Men verdens første frimerke med en skiløper kom ut i Ungarn i 1924. Merket er Michel nr.404 og Scott B 81, Yvert & Telier nr. 372 Forside: Rekommandert brev til USA med hele serien brukt. Oppfrankert med 5700 Korunas på baksiden. Skifrimerket postalt brukt på lokalpost i Ungarn.