Nytt

 

Utstillingsfilateli       (kursrekke februar – mars 2022)

Oversikt over kurset med presentasjoner

Del

Dato

Emne

Introduksjon

1a

7.2.

Innledningsark – tradisjonell, posthistorie (luftpost, helpost)  :  

1b

7.2.

Innledningsark – motiv (åpen, postkort)

2a

14.2.

Praktisk og teknisk om montering – papir, marger, skrift, etc.

2b

14.2.

Montering med bruk av PC

3a

7.3.

Design / oppsett / layout av ark, ramme og eksponat, helhetsinntrykk

3b

7.3.

Ulik teksting for ett og samme objekt, avhengig av utstillingsklasse

4a

14.3.

Valg av emne / avgrensning. Valg av tittel i forhold til det man har. Balanse

4b

14.3.

Utvalget av objekter, hva skal være med og hva kan være med

NB: Hver del har link til presentasjon

Frimerkeskolen – koordinator

 NF har utpekt en egen koordinator for Frimerkeskolen.

Koordinators rolle er å bistå i prosessen med å gjennomføre Frimerkeskoler rundt omkring i landet.

Koordinator kontaktes også når det foreligger planer om å arrangere Frimerkeskole.

 For tiden fungerer:

Øivind Westbø

Epost: [email protected]

Tlf: 47039744

Frimerkeskolen – Hovedtema «Utstillingsfilateli»

 Det er et ønske fra NF at minst 50% av programmet på en frimerkeskole tilfredsstiller et gitt hovedtema. Temaet som er valgt ut 2021 er «Utstillingsfilateli». Det betyr ikke at det kun dreier seg om montering av samlinger, men kan likeså godt dreie seg om et hvilket som helst område knyttet til det å stille ut området. F.eks. kan det være hvordan man forbereder/presenterer et hjemstedseksponat for utstilling eller lignende. Et annet eksempel er hvilke regler som gjelder for de forskjellige utstillingsklasser. Kort fortalt skulle det være mange muligheter for vinkling innenfor dette temaet.

EVALUERINGSSKJEMA