Nytt og diverse

Frimerkeskolen – koordinator

 NF har utpekt en egen koordinator for Frimerkeskolen.

Koordinators rolle er å bistå i prosessen med å gjennomføre Frimerkeskoler rundt omkring i landet.

Koordinator kontaktes også når det foreligger planer om å arrangere Frimerkeskole.

 For tiden fungerer:

Øivind Westbø

Epost: [email protected]

Tlf: 47039744

Frimerkeskolen – Hovedtema «Utstillingsfilateli»

 Det er et ønske fra NF at minst 50% av programmet på en frimerkeskole tilfredsstiller et gitt hovedtema. Temaet som er valgt ut 2021 er «Utstillingsfilateli». Det betyr ikke at det kun dreier seg om montering av samlinger, men kan likeså godt dreie seg om et hvilket som helst område knyttet til det å stille ut området. F.eks. kan det være hvordan man forbereder/presenterer et hjemstedseksponat for utstilling eller lignende. Et annet eksempel er hvilke regler som gjelder for de forskjellige utstillingsklasser. Kort fortalt skulle det være mange muligheter for vinkling innenfor dette temaet.

EVALUERINGSSKJEMA