Her er en av de mange videofilmene som ligger på YouTube.og ved å bruke søkebegreper som PHILATELY, STAMPS etc. kan du grave litt i den skattkisten som ligger ute til glede for frimerkesamlere. Engelsk er hovedspråket men flere av filmene er også tekstet på engelsk.