Sykkelen som framkomstmiddel feires behørig den 3. juni. Norge har tidligere utgitt frimerker med sykkelmotiv – både som enkeltmerker og miniatyrark. Og det sykles som aldri før, med og uten elektrisk hjelp. Begynner du en temasamling med sykkelmotiv – vil du finne nok merker til å holde deg beskjeftiget i lang tid. Og utvider du samlingen til å ta med poststempler – så vil det alltid være noe å finne til samlingen.

FN utgir sykkelfrimerker i år – og kanskje dette vil kunne være starten på DIN samling?

Les artikkel i LINNS om dette.