Dette burde strengt talt vært en kronikk, men redaktøren ønsker å synliggjøre at frimerkesamlere og filatelister også er mennesker som følger med og har sine klare sympatier. Dette brevet ble postlagt og sendt fra Kyiv for en drøy uke siden, og det var sikkert ikke så mange som da trodde at en krig var på trappene, og at bare det å sende et brev fra denne byen noen dager senere ville bli svært vanskelig. Et trist – men viktig posthistorisk dokument.

Denne krigen er med på å skape store splittelser og det vil nok gå lang tid før det blir arrangert frimerkeutstillinger i Russland. Men det blir jo spennende å se om FEPA og FIP håndterer situasjonen på lik linje med idrettens hovedorganer. Selv det internasjonale sjakkforbundet har vendt seg bort fra Russland!