FEPA har kommet på banen med et infoskriv om hva medlemslandene nå bør gjøre i forhold til Russland og Hviterussland i den krigssituasjonen Europa nå er i.

Om vi skal sammenfatte det FEPA sier, så “anbefaler” de at medlemslandene ikke tillater deltakelse fra Russland og Hviterussland på frimerkeutstillinger og andre filatelistiske arrangementer i tida framover.

Selv om dette høres dramatisk ut, så er det egentlig en svært mild reaksjon. Det nevnes at en suspensjon må gjøres på en FEPA-kongress, men de burde egentlig allerede nå sagt at FEPA ikke tillater deltakelse fra de nevnte statene. Og er det tale om en kongress, så burde det være mulig å ha en ekstraordinær kongress, digitalt, hvor denne saken ble tatt opp. Husk at det er et samlet Europa som nå står opp mot en aggressiv krigføring, og dette burde også komme til uttrykk på en skarp måte fra vår sammenslutning.

Her er brevet fra FEPA: