PRESSEMELDING

TUBFRIM på Nesbyen vedtatt nedlagt.

TUBFRIMs eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, har denne uken vedtatt å legge ned driften av Tubfrim fra sommeren 2023.

Den ordinære driften av TUBFRIM vil derfor opphøre fra og med 22. oktober 2022.

Samfunnet digitaliseres, og mengde innsamlede frimerker har gått drastisk ned. De siste fem årene, 2017-2021, viser at det vil bli vanskelig og produsere overskudd i årene fremover. Derfor er beslutningen om å avvikle driften nødvendig.

Den store reduksjonen i inngang av frimerker, allerede nedskalert drift med hensyn til antall ansatte, og kostnader på ett minimum gir svært små handlingsmuligheter til fortsatt å kunne forvente overskudd i drift. Med dette bakteppet kan vi ikke lenger forsvare drift på TUBFRIM, uten at vi drifter på oppsparte midler. Styret i TUBFRIM har derfor vedtatt at ordinær drift av TUBFRIM opphører fra og med 22. oktober 2022. Fra og med 24. oktober vil det i tre til 4 uker bli gjennomført ett opphørssalg med gode priser til våre trofaste kunder.

TUBFRIM har pr i dag tre ansatte, som utgjør ca 1,5 årsverk.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, styret i TUBFRIM og de ansatte på TUBFRIM ønsker å uttrykke en stor takk til alle som har samlet og sendt frimerker til TUBFRIM gjennom snart 100 år. Dette gjelder privatpersoner, bedrifter, statlige kontorer og kommuner. I tillegg har det blitt klippet kilovis med frimerker på ett hundretalls dagsenter landet rundt. Dette har til sammen bidratt til at TUBFRIM har kunnet «gjøre brukte frimerker om til gode tiltak for barn og unge»

TUBFRIM vil frem til nyttår 2022/2023 fortsatt ta imot alt av brukte frimerker etc, samtidig som det jobbes med alternative løsninger for dette.

Historikk:

TUBFRIM ble etablert i 1928 på Nesbyen av postmester Ditlef Frantzen. TUBFRIM skulle samle inn og selge brukte frimerker. Overskuddet skulle brukes til tuberkulosearbeidet blant barn i Norge.

TUBFRIM ble overdratt til Nasjonalforeningen for folkehelsen i 1947. TUBFRIM bygget sitt eget frimerkehus, Solstad, i 1958. På det meste jobbet det 14 personer på TUBFRIM. Innsamling av frimerker og annen filateli har hele tiden vært hovedaktiviteten, selv om både Telekort og postkort har vært tilleggsprodukter i senere ti-år.

Det har også skjedd endringer i hva overskuddet skal brukes til. I dag går overskuddet til helse- og trivselsfremmende tiltak for barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Fra 1928 og frem til 2021 har TUBFRIM delt ut kr 26 millioner kroner til ca 2700 gode tiltak.

Kontaktperson vedr TUBFRIM:

Kåre Myro, daglig leder

[email protected]

940 66 126