SØKERFORMÅLTILDELT 2021
Nordenfjeldske FilatelistforeningRegional utstilling Trondheim 2021, 3-5/9-20218000
Oslo FilatelistklubbRegional/delnasjonal utstilling Filos12000
Drammen Filatelist-klubRegional utstilling Drafnia 2021, november-202110000
Troms FilatelistklubbRegional/delnasjonal utstilling Polarfilex 17-19/6-2022. 10000
Nordenfjeldske FilatelistforeningBokprosjekt3000
Krigs- og FeltpostforeningenBokprosjekt5000
Norsk Skipsposthistorisk ForeningBokprosjekt5000
Gjøvik FilatelistklubbBokprosjekt5000
Lindås SogelagEtablering av Festo Postmuseum2000
Norske PostkortsamlereStøtte drift1000
Norvegiana BrevklubbStøtte drift500
Sum tildelt61 500