Styret i Norwexfondet har hatt møte og behandlet årets søkere på Norwexfondet. Det var i alt 6 søknader på til sammen kr 81.000

På bakgrunn av avkastningen fra fondet, ble det i alt bevilget kr 57.000 til disse søkerne.

SØKERTILDELT 2022PROSJEKT
Troms Filatelistklubb10 000Regional/delnasjonal utstilling Polarfilex 17-19/6-2022.
Bodø Frimerkeklubb15 000Regional utstilling Bodø 23-25/9-22
Hålogaland Filatelistklubb18 000Nasjonal utstilling Harstad 26.-29. juni 23
Erling Johan og Kristian Aune10 000Utgivelse av bok (utkom mai 2022)
Krigs- og Feltpostforeningen3 000Utgivlese av en artikkelsamling ( des 2022)
Aalesund Filatelistklubb1 000Markedsføring fellesmøte for klubbene i Møre og Romsdal 15/10-22

I henhold til praksis blir midlene utbetalt når prosjektet er utført.