I forbindelse med festmiddagen til FILOS 2021 ble det delt ut 5 Anderssen-Dethloff-medaljer. Utmerkelsen ble innstiftet i 1942 og utdeles av en av Oslo Filatelistklubb oppnevnt komite. Medaljen er klubbens høyeste utmerkelse for forskning etc. og anses også å være det på nasjonalt plan. I følge lovene (§ 2) kan Medaljen tildeles såvel norske som utenlandske filatelister, og skal være en belønning for fremragende ytelser på filateliens område.

Det er tradisjon for utdelinger i klubbens jubileumsår, de siste tildelinger skjedde ifm klubbens 125 års jubileum i 2011. Følgende (alfabetisk rekkefølge) ble tildelt medaljen: Arvid Løhre, Odd Arve Kvinnesland, Trond Schumacher, Georg Størmer og John Torstad.