Tilbud fra Posten -samlerblad med 5-stripe fra Postens filateliruller

Se her;