NFT 4/2022 – denne gangen med 116 sider lesverdig stoff.