Invitasjon til Nettmøte nr. 11 – med tema passsende for sesongen!  

Per Gustafson: «Svensk nyårspost runt sekelskiftet 1900»  

Sett av onsdag den 15 desember kl. 20:00 – 21:00 i kalenderen!  

Som vanlig åpner møtet kl. 19:30 for en sosial halvtime.

Det annonserte programmet begynner kl. 20:00.  

Hilsen Slettebakken FPP  

/Louise