På landsmøtet ble det delt ut en høythengende pris som er få forunt å få og som krever omfattende forskning og publisering til nytte for norsk filateli.

Eller som det står skrevet i statuttene for denne prisen:

Fra avkastningen av fondet skal det årlig deles ut en pris til den person/de personer (evt.
studiegruppe) som hver for seg eller i fellesskap gjennom artikler i den filatelistiske presse,
monografier, håndbøker eller andre former for publikasjoner har bidratt til studiet av Norges
frimerkeutgaver, norsk posthistorie og norske poststempler med et originalt og selvstendig arbeide
.

Denne gangen gikk prisen til Øivind Rojahn Karlsen som i de siste årene har gjort seg bemerket med publikasjoner rundt posthistorie, bidrag til Norgeskatalogen Postal og nybrottsarbeid innen områder som bruken av postoblater. Det siste ble da også behørig vist i hans eksponater under utstillingen. I tillegg har han gjort seg tilgjengelig for filateli-Norge med foredrag om emnene.

En vel fortjent pris!