Den nasjonale utstillingen i Tromsø omfattet ikke alle klasser, og derfor ble det avholdt en “lukket utstilling” for eksponater i klasser som ikke var tatt med. Grunnen til dette var at det ikke avholdes så mange nasjonale utstillinger for tida og det kreves et visst antall poeng på nasjonalt nivå før man kan stille ut nordisk og internasjonalt.

Her er resultatene fra Postex 22.

Klasse; OPEN

“War Birds” WWI and the introduction of areial warfare in Europe 87 p
Henning J. Mathiassen

Klasse: HELSAKER

Postal Cards of Finland 1871 – 1884 82 p
Morten Nårstad

Klasse: TRADISJONELL

Italia; Republikkens etablering og første år 71 p
Jon Klemetsen