Rapport fra Frimerkets Dag i Trondheim 2020
FD 2020 ble som tidligere år arrangert på Trondheim Sentrum postkontor. Dette er dessverre etter alle solemerker siste gang det blir arrangert der, da Posten har besluttet å legge ned dette kontorat fra vinteren 2021.
Posten hadde gjort klart et lite bord og funnet fram dagens spesialstempel. Postens folk på stedet var imøtekommende og vi fikk dem også til å ta et bilde for oss. Bordet ble satt opp foran veggen med postbokser men slik at vi ikke var i veien hverken for de som skulle til skranken eller de som skulle til sine postbokser.

Det var NFFs kasserer Bjørn Munch som stilte opp med salgsobjekter og satt der i hele postkontorets åpningstid fra kl. 10 til 14. Det var som kjent ingen frimerkeutgivelse denne dagen, da merkene som opprinnelig var tenkt utgitt da var blitt utsatt til november. Men Forbundet hadde fått laget ark med tilsammen 20 forskjellige Personlige Frimerker. Vi kunne derfor tilby disse som enkeltmerker til kr. 30 eller på spesialkonvolutt med stempel for kr. 40. I tillegg hadde vi loddene til kr. 50.

Det var ikke så veldig mange kunder innom denne dagen, anslagsvis i underkant av 100. Start på høstferie, samt
strålende høstvær må ta noe av skylden. I tillegg hadde kontoret av ukjent grunn en time kortere åpningstid enn de har pleid å ha på lørdager. Sånn sett hadde det nok vært gunstigere å ha det i starten av november.
Et par av de “tilfeldige” kundene var også bortom vårt bord for å se men de kjøpte ingenting. Derimot var tre
medlemmer innom, og alle kjøpte både merker/konvolutter og lodd. I tillegg kom det en samler som visste vi skulle
være der, om som likegodt kjøpte ett av hvert av alle de 20 merkene. Han fikk også utdelt litt informasjon om
foreningen.


Det er usikkert hvordan det blir neste år da postkontoret altså vil være lagt ned. Vi har forsøkt å få innpass andre steder (biblioteket, kjøpesentre) men har ikke lykkes med det.

Total omsetning fra vårt bord ble kr. 1400,- og I tillegg ble det stemplet opp 18 konvolutter for salg i foreningen; 14 av
disse hadde vi fått forhåndsbestlilling på.

Med hilsen fra
Bjørn Munch, Nordenfjeldske Filateliforening