Posten legger ned 25 av 31 postkontorer i Norge

I henhold til en avviklingsplan skal Posten legge ned 25 av 31 eksisterende postkontorer fram til oktober 2022.

Kun 6 postkontorer har livets rett etter oktober 2022:

Vika, Majorstuen, Grønland, Nydalen og St. Olavs plass. Det siste ligger på Svalbard.

Disse postkontorene legges ned

Arendal postkontor, i november 2020

Sandvika postkontor, i desember 2020

Bergen Sentrum postkontor, postkontor, i mars 2021

Trondheim Sentrum postkontor, postkontor, i april 2021

Hamar postkontor, i mai 2021

Gjøvik postkontor, mai 2021

Alta postkontor, i mai 2021

Lysaker postkontor, i juni 2021

Skien Sentrum postkontor, i juni 2021

Ski postkontor, i september 2021

Kristiansand postkontor, i september 2021

Alnabru bedriftsssenter, i september 2021

Molde postkontor, i september 2021

Etterstad postkontor, i oktober 2021

Bodø postkontor, i oktober 2021

Stjørdal postkontor, i februar 2022

Høyden postkontor, i februar 2022

Strømsø postkontor, i mars 2022

Elisenberg postkontor, i april 2022

Sandnes postkontor, i mai 2022

Harstad postkontor, i mai 2022

Asker postkontor, september 2022

Stavanger Sentrum postkontor, i september 2022

Rodeløkka postkontor, i september 2022

Tromsø postkontor i oktober 2022

Se forøvrig hva som skrives om saken på NRKs sider: