Det finnes mange og kjente kilder til informasjon om frimerker og filateli. Det kommer regelmessige kataloger, håndbøker. NFT og andre frimerkeblader og spesiallitteratur.

Det er en kilde som “har gått under radaren” – og det er artikler og kronikker som har fylt utstillingskataloger gjennom årene. Nå har Kjell Åge Johansen laget en fyldig oversikt over utstillinger med tilhørende utstillingskataloger. Oversikten viser også de artiklene som inngikk i katalogene.

Da er det bare å ta tak i oversikten og se om det kan være noen av artiklene (artikkelnavnene) som kan være interessante. Kjell Åge er bibliotekar for OFK og han kan kanskje hjelpe deg videre mht selve artikkelen. Gå på OFKs side og se etter bibliotektjenesten. Der er det også kontaktinfo til Kjell Åge.

Det er prisverdig at vi har ildsjeler som stadig skaffer oss ny viten om vår hobby!

HER ER OVERSIKTEN: