Stempel Myken med stillbar dato
Tema: Øya Myken
Dato: 19.05.2022
Brev for stempling må sendes til:
Posten Pakkeutlevering
Mykenveien 68
8181 MYKEN