Informasjon om landsmøtet og den regionale utstillingen i Trondheim 2021

TRONDHEIM 2021 Regional frimerkeutstilling
NFF 100 år
LANDSMØTE 2021 OG REGIONAL UTSTILLING
VELKOMMEN


Nordenfjeldske Filatelistforening ønsker velkommen til landsmøte i Trondheim i dagene
fredag 11. juni til søndag 13. juni 2021. Sammen med landsmøtet arrangeres den regionale
frimerke- og postkortutstilling «Trondheim 2021». Også denne gang vil vi ha et komprimert
opplegg, ved at alle aktiviteter foregår på samme sted. Som nevnt i NFT nr 5, er dette Quality
Hotel Panorama på Tiller. Hele underetasjen er satt av til utstilling, handlere, møterom og
samtaleområde. I hovedetasjen er bespisning, kveldsarrangementer, representantskapsmøte og
avslappingsområde tilgjengelig. Hotellet har gratis parkering, registrer regnr ved ankomst. Det
tar 2-3 min å gå til nærmeste bussholdeplass, hvor metrobussene går hvert 10 minutt nesten
hele dagen og i helgene.

REPRESENTANTSKAPSMØTE – registrering og start.
Det vil bli anledning til registrering av delegater både fredag ettermiddag, og lørdag morgen
før møtets begynnelse. Representantskapsmøtet åpner lørdag morgen kl. 09.00. Lunch vil bli
kl. 13.00, og dersom representantskapsmøtet ikke er ferdig til da, fortsetter det etter lunch.
TRONDHEIM 2021 – regional utstilling

Utstillingen er et ledd i Nordenfjeldske Filatelistforening 100 års jubileum. Fødselsdato er
riktignok 21. november, men det er et tidspunkt som de fleste forbinder med annen aktivitet
enn frimerke- og postkortutstilling. Innbydelse og utstillingsreglement er klar for utsendelse.
Vi vil i den anledning også henvise til vår hjemmeside, www.nordenfjeldskefilateli.com
Som ved andre utstillinger arbeides det med å få egne stempler for de tre dagene, og det vil
også bli to frimerkeutgivelser på åpningsdagen 11. juni. Norsk Filatelistforbund er 90 år 13.
juni, så får vi se om det blir noe samkjøring her. Håndbok komiteen vil lansere neste utgivelse
under landsmøtet. Samtidig vil også Nordenfjeldske ha sin jubileumsbok ferdig, 100 år
mellom to permer.

Vi vil i senere nr av NFT komme tilbake til detaljer om kommunikasjon og arrangementet for
øvrig. Men sett av i kalenderen allerede nå, besøk ved landsmøte, utstilling og Trondheim.
Mange tenker nok hvordan det blir med utstilling og landsmøte under korona tiden. Det er
avholdt to utstillinger allerede, og enda er det noen måneder igjen, så det gjelder for alle bare
å være oppdatert. Dersom det viser seg at nivået på pandemien er som nå, vil vi sammen med
Forbundsstyret og hotellet bekjentgjøre retningslinjer i god tid.

Reglement og påmeldingsskjema finner du under HVA SKJER: