Pdf-utgave av bladet finnes på Stavanger Filatelist-Klub’ side – klikk her