Carl Nesjar hedres med frimerke den 14. august 2020

Carl Nesjar (1920-2015) var maler, grafiker, skulptør og fotograf. Han debuterte i 1940 og hadde siden en rekke utstillinger med grafikk, fotografi, maleri og skulptur i viktige gallerier over hele verden.

Nesjars arbeider henger i dag blant annet i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo kommunes kunstsamlinger, Louisiana kunstmuseum ved København, Moderna Museet i Stockholm og i Museum of Modern Art i New York. Nesjar regnes som en av etterkrigstidens mest betydningsfulle kunstnere og er en av Norges internasjonalt mest kjent kunstnere. Han var banebrytende for abstrakt kunst. 

  • Motiv: Fontene-modell
  • Designer: Madeleine M. Karlstrøm
  • Foto: Tinius Greve
  • Verdi: Kr 27
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Opplag: 275 000 frimerker
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland