Frimerkeskolen. Nye samlinger i februar 2019!

Etter de fire vellykkede samlingene av «frimerkeskolen» i 2018, har forbundsstyret bestemt å fortsett med «frimerkeskolen». På de tidligere samlingene har nærmere 90 samlere deltatt, og tilbakemeldingene på disse samlingene har vært svært, svært gode. Foreløpig er det planlagt tre samlinger i februar 2019.

Den 9. februar 2019 blir det samling i Gjøvik med tema «Å samle/Posthistorie» og i Arendal med tema «Å samle/Norge».

Den 23. februar 2019 blir det samling på Bryne med tema «Motiv».

Info  om samlingene står lenger nede i artiklen og vil også komme i NFT nr. 8/18 og 1/19.

Frimerkeskolen: Målet er å gi deltakerne ytterligere kunnskap og «påfyll» om forskjellige sider av frimerkesamling og forskning gjennom ulike tema innen samleriet, og stimulere til å utvide og/eller videreutvikle samleområder. På «Frimerkeskolen» kan medlemmer av forbundsklubber og andre samlere delta. Prisen er kr 250 for medlemmer av forbundsklubb tilsluttet NF, og kr 300 for ikke medlemmer. Dette for en enkel lunch og kaffe under samlingen.

Reise eventuelt overnatting dekkes av den enkelte deltaker eller evt. klubb.

Påmelding til: [email protected]  innen fristene nedenfor.

Påmelding senest 18. januar for samlingene i Gjøvik og Arendal. For samlingen på Bryne senest 10. februar. Merk påmeldingen/innbetaling hhv Øst (Gjøvik) Sør (Arendal) og SV (Bryne) så vi ser hvor du vil delta.

Betaling kr 250/300 skal være innbetalt til konto 6034 05 43885 senest 25. januar 2019 for samlingene den 9. februar i Gjøvik og Arendal.  Bryne senest 10. februar.  Skriv Øst (Gjøvik) Sør (Arendal) eller SV (Bryne) på innbetaling.

Vi anbefaler snarlig påmelding!  For nærmere info om samlingene, kontakt Lars Bråtalien ([email protected]) for Gjøvik, og Odd Arve Kvinnesland ([email protected]) for Arendal/Bryne. Det vil også i november/desember bli sendt ut info til klubbene i «nedslagsfeltet» for samlingene. Flere samlinger? Se President i NF, Frank, sin «leder» i Nr. 7 av NFT om «Frimerkeskolen».

Vi ser fram til mange påmelderinger!

Program «Frimerkeskolen» Tema: «Å samle/Norge»

Sted: Clarion Hotell Tyholmen, Arendal 9. februar 2019. pdf-fil

Litt praktisk: Hotellets adresse er Teaterplassen 2, Arendal. Sentralt i sentrum. Tlf 37 07 68 00. Ønsker du overnatting ta kontakt direkte med hotellet.            

Program

Kl.  9.30: Frammøte, registering.

Kl. 10:00: Velkommen og orientering om «frimerkeskolen» Ved: Kursleder

Kl. 10:15: Kataloger og annen nyttig litteratur når du samler Norge.  

Ved: Odd Arve Kvinnesland

Kl. 11.00: Pause

Kl. 11:15: Norge, mer enn katalogsamling, «Vannmerker», varianter mv.     Ved: Geir Flatheim

Kl. 12:00: Enkel lunch. I pausen frimerkeprat m.v.            

Kl.13:30: Norsk helpost, mer enn du tror?  Ved: Petter E. Pedersen

Kl. 14:15: Pause med kaffe

Kl. 14:30: Hvordan samle og montere. Ved: Odd Arve Kvinnesland

Kl. 15:15: Oppsummering og evaluering. Forslag kommende samlinger

Kl. 15:30: Vel hjem fra den første samling på «Frimerkeskolen»!

Etter/under hvert innlegg blir det god tid til spørsmål/kommentarer.

Påmelding senest 18. januar til «Norsk Filatelistforbund» [email protected]

Vel møtt til en spennende «frimerkelørdag»!

Program «Frimerkeskolen»

lørdag 9. februar 2019. Gjøvik, Øvre Torvgate 2 (ved siden av Fjellhallen) pdf-fil

Program del 1 – Å samle

Kl.  9.30: Frammøte, registering. «Small talk» før vi starter.

Kl. 10:00: Velkommen, presentasjon av deltakerne».

Kl. 10:10: Hvordan jeg samler og monterer.  Ved: Frank Gilberg

Kl. 10.55: Pause

 Kl. 11:15: Kataloger og annen nyttig litteratur når du samler. Ved: Bjørn Muggerud

 Kl. 12:00: Enkel lunch. I pausen gjerne litt frimerkebytte og frimerkeprat.

 Program del 2 – Posthistorie

 Kl.12:45: Hva er posthistorie?  Definisjoner, hva inngår, litteratur osv. Ved: Frank Gilberg

 Kl. 13.45: Pause med kaffe                                                                  

 Kl. 14:00 Hjemstedssamling: Populært tema innen posthistorie.

 Noen sider fra min hjemstedssamling «Poststeder i Hedmark fra starten og frem til ca. 1900».

 Ved: Olav Dyresen

 Kl.  14:45 Oppsummering og evaluering. Vi ønsker innspill til kommende samlinger. Kort informasjon om det videre arbeidet med «Frimerkeskolen» og informasjon   fra NF.

Kl. 15:15: Vel hjem fra «Frimerkeskolen»!

Etter/under hvert innlegg blir det god tid til spørsmål/kommentarer.

Husk: Påmelding senest 18. januar.  [email protected]

Vel møtt til en spennende «frimerkelørdag»!

Frimerkeskolen: Hovedtema: Motiv. pdf-fil

Lørdag 23. februar 2019. Bryne kro og hotell

Litt praktisk: Bryne Kro og hotell.  Ligger like ved Fv. 506, og ca 300-400 meter fra Bryne sentrum (og jernbanestasjonen for de som evt. kommer med tog). Gode parkeringsmuligheter på stedet. Se: https://www.bryne-kro.no/ .

Kl.  9.30: Frammøte, registering. «Small talk» før vi startet.

Kl. 10:00: Velkommen, presentasjon av deltakerne»

                Ved: Odd Arve Kvinnesland, styremedlem Norsk Filatelistforbund

Kl. 10:10: Motivsamling hva og hvordan?  Definisjoner, «kjøreregler» m.v.  

      Ved: Hallvard Slettebø                                          

Kl. 10.55: Pause

Kl. 11:15: Kataloger m.v. som er nyttig til motivsamling.  Ved: Turid Veggeland

Kl. 12:00: Enkel lunch.  I pause frimerkeprat mv.

Kl.13:30: Motivsamling: Slik kan du bygge opp en samling og/eller eksponat 

                Ved: Hallvard Slettebø.

Kl. 14:15: Pause med kaffe.

Kl. 14:25: Min motivsamling «Geologi og geologiske prosesser» Ved: Rolf Mong

Kl. 14:00: Min motivsamling: «Hobbiten» ved: Odd Arve Kvinnesland

 Kl. 15:15: Oppsummering og evaluering. Innspill og kommentarer.

                 Hva nå? Fortsette med «Frimerkeskolen», tema osv.

Kl. 15:30: Vel hjem fra «Frimerkeskolen»!

Etter/under hvert innlegg blir det god tid til spørsmål/kommentarer.

Påmelding senest 10. februar til: [email protected]

Vel møtt til en ny spennende «frimerkelørdag»!