1. oktober 2022 Norges arktiske universitetsmuseum 150 år

 • NK 2079-2080
 • Utgivelsesdato: 1. oktober 2022
 • Verdier: kr 19 x 2
 • Motiv: Nordlandsjekt i kystlandskap, same som leder sine reinsdyr med sleder over vidda
 • Miniatyrark: Knølhval, nordlys, læstadiusvalmue og gulløks
 • Design og gravyre: Martin Mörck
 • Foto: Th. Iversen / Norsk Folkemuseum, Aslak Jonne Sarre
 • Utgitt i: Miniatyrark
 • Opplag: 60 000 miniatyrark
 • Trykkmetode: Offset/ståltrykk av Joh. Enschedé Security Print

1. oktober 2022 Forskning, innovasjon, teknologi

 • Nummer: NK 2081-82
 • Dato: 01.10.2022
 • Motiv:Flytende havvind, fjerning av lakselus med laser
 • Designer: Enzo Finger
 • Verdi: Kr 34 (verden 20g) x 2
 • Utgitt i: Hefte à 10 frimerker
 • Opplag: 222 000 av hvert frimerke
 • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

1. oktober 2022 Posthornfrimerker 150 år

 • Nummer: NK 2083
 • Motiv: Posthorn Miniatyrark: Wilhelm von Hanno
  og ulike posthornfrimerker
 • Designer: Enzo Finger
 • Verdi: Kr 19
 • Utgitt i: Miniatyrark
 • Opplag: 60 000 frimerker
 • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland