Frimerkeåret 2023 starter med to frimerker i serien polare motiver. Årets utgave viser motiver fra Svalbard, siden det er 50 år siden øygruppens nasjonalparker og verneområder ble opprettet. Nasjonalparken på det ene frimerket er Forlandet nasjonalpark på Prins Karls Forland, vest for øya Spitsbergen. Det andre frimerket viser en svalbardrein, en skikkelig hardhaus, som helt fint tåler temperaturer ned mot 40 grader minus. I år som tidligere år er det Magnus Rakeng som er designer av frimerkene.
  • NK 2089-2090
  • 21. februar 2023
  • Verdier og motiv:
    Innland 100g: Forlandet nasjonalpark 48,00: Svalbardrein
  • Design: Magnus Rakeng
  • Foto: Adobestock, Henrik Strømstad
  • Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print