• NK 2067-2068
 • Motiv: Innland 100 g: Roald Amundsen.
  I bakgrunnen Amundsen i isaudet
  og ruta hans mot Sydpolen
  46,00: Roald Amundsen
  og luftskipet Norge.
  I bakgrunnen kartutstnitt over
  Nordpolen og den nordlege halvkula 
 • Design: Magnus Rakeng
 • Foto: Nasjonalmuseet/Commons,
  Frammuseet
 • Verdi: Innland 100 g, kr 46,00
 • Utgjevne i: Ark à 50 frimerke
  Opplag: Kr 28 (Innland 100 g): 545 000 frimerke | Kr 46: 345 000 frimerke
 • Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland