FORSKNING, INNOVASJON OG TEKNOLOGI

NK 2057Mars-roveren Perseverance med Rimfax georadar.
NK 2058
Den autonome undervannsroboten Hugin.
NK 2059
Frimerke: Portrett av John Ugelstad.
Miniatyrark: Ugelstadkuler og QR-kode.

Dato:                                02.10.2021

Nummer:                         NK 2057-2059

Motiv:                               Rimfax georadar, Hugin undervassrobot, John Ugelstad

Design:                             Enzo Finger

Verdiar:                            Kr 18,- (Innland 20 g) x 2, Kr 45,-  

Utgitt i:                             Hefter à 10 frimerker, miniatyrark

Opplag:                            305 000 av hvert frimerke, 65 000 miniatyrark

Trykk hefte:                     Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Trykk miniatyrark:          Offset/ståltrykk frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland