Nytt medlemsblad og nytt særtrykk sendt ut til medlemmene. Særtrykket, som er nummer 10 som vi har utgitt er forfattet av vår leder, Jan Lauridsen. Tittelen er «Russland via Vardø, stemplene, skipene og rutene». Dette særtrykket på 160 sider, gir en samlet framstilling av det som en pr nå vet om denne rutene i de ca 50 årene den var i virksomhet. Stemplene, skipene, rutene og opplysninger om anløpssteder og historie langs Murmankysten.  Dessuten historie og bakgrunn for opprettelsen av ruten.

Jan Lauridsen har i mange år samlet informasjon om ruten. Han har også to eksponater «Russland via Vardø», i posthistorisk klasse og  et postkorteksponat. Begge eksponatene har vært vist på utstillinger flere ganger med godt resultat.  Svært mange av illustrasjonene i særtrykket er fra Jan sine samlinger.

Særtrykket (og fire nummer av medlemsbladet «Postlugaren») er inkludert i kontingenten for medlemskap i «Norsk Skipsposthistorisk Forening», som for 2021 er kr 300 for medlemmer med adresse i Norge.

For mer informasjon kontakt: Jan Lauridsen, [email protected] eller Odd Arve Kvinnesland,  [email protected]