Forbundsstyret har autorisert Geir Flatheim som attestatør for norske klassiske frimerker f.o.m. 17.06.2023.

Autorisasjonen gjelder norske frimerker, stemplet og ustemplet tom NK 212 (inklusiv porto, tjeneste og returmerker til før krigen), men ikke forsendelser eller FDC.

Forbundets Ekspertutvalg ser fram til et godt samarbeid med Geir.

Geir sin kontaktinformasjon er Geir Flatheim, Morellveien 12, 4635 Kristiansand S. Mobil: 934 21 282, email: [email protected]