Norsk Jernbanepostforening er formelt stiftet

Den 27. april møttes noen entusiastiske jernbanepostsamlere og stiftet Norsk Jernbanepostforening
(NJPF). Blant de mange jernbanepostsamlere over det ganske land har en slik forening vært savnet
lenge, men nå er det endelig blitt en realitet. Foreningens formål er å fremme interessen for, og øke
kunnskapen om norsk jernbanepost og historien knyttet til dette. Dette skal virkeliggjøres gjennom
møter, utstillinger, forskning, utgivelse av eget medlemsblad og lignende. Forut for stiftelsesmøtet
hadde det meldt seg hele 29 interesserte, og dette tyder på at NJPF allerede fra starten har en solid
medlemsmasse.

Som NJPFs første styre ble valgt:
Terje Hjelde, leder
Einar Mathiesen, sekretær/redaktør
Erling Staver, kasserer
Finn H. Eriksen, styremedlem
Ingvar Elgesem, varamedlem

Stiftelsesmøtet besluttet også at NJPF sitt medlemsblad skal hete Postkupéen. Det nye styret var
innstilt på å få utgitt det første nummeret allerede på sensommeren. Dette er selvsagt avhengig av
stofftilgang, men det er flere skrivekyndige i styret (og sikker blant mange andre ihuga
jernbanepostsamlere), slik at styret ser optimistisk på dette.

En av de første store arbeidsoppgavene som styret har påtatt seg er en oppdatering av
stempeloversikten til Tiemer/Ånensen. Denne er fra 2002, og mye har skjedd på dette området i de
17 årene som har gått. Styret ønsker også å oversette teksten til norsk, slik at mange flere kan få ta
del i dette interessante samleområdet. Styret hadde en inngående diskusjon av dette temaet i
etterkant av stiftelsesmøtet, og falt ned på den konklusjon at det mest effektive var å oppdatere de
enkelte baneavsnitt etter hverandre, og utgi resultatene i form av egne temahefter (litt i tråd meddet som Skipspostforeningen gjør). På denne måten tror styret at de første oppdateringene vil
komme raskere ut enn om vi forsøkte å oppdatere hele boken under ett. Noen tidsplan for dette er
dog ikke lagt ennå. Det vil bli et tema under de kommende styremøtene.

Det er sikkert fortsatt jernbanepostsamlere som ikke har fått med seg at NJPF nå er stiftet. Vi er
fortsatt interessert i nye medlemmer, så hvis noen finner dette interessant ber vi om at dere sender
en e-post til [email protected] eller [email protected] . Dere kan også ringe 905 50 156 eller
480 93 977.