Det er mulig for alle å skrive attester på frimerker, men attestens verdi ligger i hvor mye man kan stole på attestatøren. Det gjelder både for selger og kjøper i en salgssituasjon. Det ble derfor opprettet en ordning for flere år siden i regi av Norsk Filatelistforbund – for å godkjenne attestatører av norske frimerker. Det finnes regler for attestatører som du kan lese på medlemssidene – Blåboka. For å være godkjent av Forbundet – må du bestå en eksamen innenfor det området du skal attestere. Bare de som er godkjent/autorisert kan knytte teksten “Godkjent / autorisert av Norsk filatelistforbund” til navnet sitt på en attest.

Det kan nevnes at Ekspertutvalget/Norsk Filatelistforbund ser på andre muligheter rundt attestasjon, bl a opprettelse av grupper med filatelister som har spesialkompetanse inne utvalgte områder. Det er helt avgjørende for filatelien at man kan forhindre omsetning av falske og manipulerte frimerker og brev. da det stadig utvikles hjelpemidler for å lure ut denne typen materiale på markedet.

HER ER LISTA OVER AUtORISERTE ATTESTATØRER: