På samme måte som for idretten, ønsker vi rene forhold og trygghet for filatelister og frimerkesamlere. Manipuleringer og forfalskninger av frimerker og brev har forekommet – og forekommer. Norsk Filatelistforbund har fokus på dette, og et av virkemidlene er å bruke eksperter innen norsk filateli som autoriseres til å skrive attester. Vi har i dag bare en håndfull attestatører og ønsker å styrke attestatørkorpset.

Vi vet at det innen organisert filateli finnes mange kunnskapsrike folk og det er disse vi henvender oss til med dette oppropet.

Veien fram til å bli attestatør kan synes lang – da det kreves at man oppnår et minstenivå av kunnskap om frimerker og brev. Og det er tydeligvis en oppfatning at man må kunne alt om norsk filateli for å bli attestatør.

Vi ønsker derfor å legge lista noe lavere i første omgang. I utgangspunktet kan ingen alt om alt, men det er mange som kan mye eller alt om spesielle samlerområder. Dette kan være skipspost, jernbanepost, krigspost, luftpost, polarpost,  bypost, skillingsbrev og merker, 20 mm posthorn, posthorn antikva, stempeltyper, «ruter og rater», moderne filateli osv.

Dersom du mener å ha godt kjennskap til et eller flere samlerområder og kan tenke deg å gjøre en innsats for filatelien og frimerkesamleriet i Norge – vil vi gjerne ha kontakt med deg. Du skal vite at arbeidet med manipuleringer og forfalskninger ikke er en jobb for «ensomme ulver», men er avhengig av en god del teamwork. Og det er fullt mulig å bli attestatør på et eller flere samlerområder!  Er du ikke interessert i å bli attestatør men vil stille din ekspertise til rådighet på en eller annen måte – så finner vi ut av det også!

Ta kontakt med Norsk Filatelistforbund. De vil rute deg videre til Ekspertutvalget som har ansvaret for å følge opp attestatørvirksomheten.