Her er resultatene for de norske utstillerne på Nordia 2023:

Hei.

her er resultatene fra Nordia på Island

Bjørn A. Schøyen stilte First United Aerial Post 1911 i Mesterklasse, som ikke bedømmes på vanlig måte med stemmes over i hemmelig avstemming blandt dommerene. Etter opplesing av de enkelte dommeres stemmer var det lik poengsum (28poeng) på 3 eksponater, Bjørn A. Schøyen, Ricard Bodin og Seija-Riita Laakso. Ricard Bodin vant med juryformanns dobbeltstemme.

Frank Gilberg               St. Helena                                 84 poeng Vermeil

Erik Chr. Martens           Brighter days ahead                        74 poeng Sølv

Hallvard Slettebø           Norway in Amerika                          89 poeng Stor Vermeil + ærespris

Odd Arve Kvinnesland        Poststeder, ambulerende postekspedisjoner
                            og feltpostkontor i Øst-Karelen 1941-1944  78 poeng m Stor Sølv

Morten Nårstad              Classic Postal Cards of Finland 1871-1884  84 poeng Vermeil

Yngve Lundblad              Horse Power is man’s power                 78 poeng Stor Sølv

Karl-Erik L. Olsen          From Helgø to Skorpa                       85 poeng Stor Vermeil

Erling Johan Aune           Norske utenrikske portotakster og gebyrer   91 poeng Gull + ærespris
og Kristian Aune            1875-2000

Norsk Filatelistforbund     Norsk Filatelistisk tidsskrift 2022        85 poeng Stor Vermeil

Øivind Rojahn Karlsen       Norske Postoblater og Postoblatstempler    87 poeng Stor Vermeil

mvh
Atle Fossmark