Informason om Nordia 2021

Etter planen skal det arrangeres en Nordisk Frimerke – og postkort utstilling i Kuopio i Finland 13. – 15. august 2021. Nordia 2021 vil ha i overkant av 850 rammer i konkurranseklasse.  Nordia 2021 har alle utstillingsklasser.  Nordia 2020 ble dessverre avlyst pga koronaepidemien. Nordia 2021 er allerede flyttet fra mars til august, arrangørene har et forbehold om flytting eller avlysning. Finland har avviklet flere vellykkede Nordiske utstillinger. Arrangørene er godt i gang med sitt arbeide, så langt tyder alt på at Nordia 2021 vil bli gjennomført. Selv om det er i overkant av 850 rammer forventes det godt med påmeldinger, arrangør kan redusere antall rammer eller avvise eksponat. Påmeldingsfristen er 15. mai 2021. Påmeldingskjema sendes sammen med kopi av planen til undertegnede som er kommisjonær. [email protected].  Påmeldingsskjema og reglement finnes på hjemmesiden til Nordia 2021. www.nordia2021.fi . Nærmere informasjon vil komme. Imøteser gjerne din påmelding.

Yngve H. Lundblad

Kommisjonær