Resultater fra Nordia 2018 på Island.

Hallvard Slettebø vinner av Mesterklassen Grand Prix Nordia 2018..

Tradisjonell:
Eivind Lund 91p Gull
Jon Klemetsen 77p stor sølv

Posthistorie:
Eigil Trondsen 92p Gull
Hallvard Slettebø 90p Gull
Geir Lunde 88p Stor Vermeil
Roar Grøtting 88p Stor Vermeil
Yngve Lundblad 81p Vermeil
Magne S.B. Gabrielsen 80p Vermeil
Geir Lunde 82p Vermeil
Eivind Lund 80p Vermeil

Motiv:
Line H. Fomenko 73p sølv
Bjørn G. Solaas 70p sølv
Bjørn G. Solaas 76p stor sølv

Åpen:
Liv Marion Strømnes 73p sølv

Postkort:
Torgeir Nordal 73p sølv

Litteratur:
Norgeskatalogen 90p gull
Norsk Feltpost – i vid forstand 86p stor vermeil
NFT 85p stor vermeil
Postbåtforlis 83p vermeil
Postran 82p vermeil

Atle Fossmark – Kommisjonær

Link til utstillingen