Det har blitt mange endringer i spesialreglementer og retningslinjer (FIP) for de ulike klasser i Blåboka. Stiller du ut – eller planlegger dette – så er det viktig å følge med. Det gjelder også de som skal dømme på fremtidige utstillinger.