NK2060 Atlanta motorsykkel 1927
NK2061 Mustad folkescooter 1954
NK2062 Raufossmoped 1964
NK2063 Tempo Corvette 300 1970

Dato:                                02.10.2021

Nummer:                         NK 2060 – 2063

Motiv:                               Atlanta motorsykkel, Mustad Folkescooter, Raufossmoped, Tempo Corvette moped

Illustrasjoner:                 Erland Dilling

Design:                             Camilla Kvien Jensen

Verdier:                            Kr 18,- (Innland 20 g) x 4 

Utgitt i:                             Rull à 100 frimerker (25 av hvert motiv)

Opplag:                            550 000 av hvert frimerke

Trykk:                               Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland